Wybór kostki brukowej – wymiary

Brukarstwo Lwówek Śląski

   

  Jednym z podstawowych parametrów przy wyborze kostki jest jej grubość.  

Dobieramy ją w zależności od tego, jak będzie eksploatowana i jakim obciążeniom będzie poddawana nawierzchnia.

Na rynku dostępne są różne grubości kostki, podstawowe to: 6 cm, 8 cm i 10 cm.

                Kostkę o grubości 6 cm układamy na drogach o niedużym natężeniu ruchu, gdzie odbywał się będzie ruch pieszy i lekkich pojazdów.

                Kostkę o grubości 8 cm układamy w miejscach gdzie występuje większe natężenie ruchu, po których będzie odbywał się ruch pojazdów o większej masie. Przy odpowiednio wykonanej podbudowie nawierzchnia wytrzymuje obciążenie samochodów ciężarowych o masie całkowitej do 25 ton

                Kostkę o grubości 10 cm układamy w miejscach, gdzie występuje intensywny ruch samochodów osobowych i ciężarowych i innych ciężkich pojazdów. Nawierzchnie takie,  dobrze się sprawdzają przy większych obciążeniach (np. place przemysłowe).