Jak wymurować ogrodzenie z cegły

JAK PRAWIDŁOWO WYMUROWAĆ OGRODZENIE Z CEGŁY KLINKIEROWEJ?
CATEGORIES : PORADY AUTHOR: WOJTEK NO COMMENTS YET

§ GŁĘBOKOŚĆ FUNDAMENTU ………. pod ogrodzenie z cegły powinien być odpowiednio głęboki w zależności od strefy przemarzania gruntu 60-140 cm.

§ SZEROKOŚĆ FUNDAMENTU ………ma być dostosowana do szerokości muru z cegły; przyjmuje się, że powinna być taka sama jak muru.

§ ZBROJENIE ……….fundament powinien być zazbrojony prętami, co zapobiegnie pękaniu muru.

§ IZOLACJA ……..przed ułożeniem pierwszej warstwy cegły wykonuje się hydroizolację, żeby zabezpieczyć cegłę przed wilgocią pochodzącą z gruntu i późniejszą erozją muru.

§ ZAPRAWY DO MUROWANIA ……….do stawiania murków z cegły należy stosować odpowiednie gotowe zaprawy do murowania klinkieru, stosowanie innych zapraw może doprowadzić do wykwitów.

§ ZASADA TRZECH PALET ……….przy pracach murarskich należy mieszać cegły z różnych palet, zatrze to różnice między różnymi partiami i w efekcie będą one niezauważalne.

§ WARUNKI ATMOSFERYCZNE ……… murowanie oraz fugowanie cegły przeprowadzać w odpowiedniej temperaturze 5-25°C oraz przy braku opadów.