JAK PRAWIDŁOWO WYMUROWAĆ OGRODZENIE Z CEGŁY KLINKIEROWEJ?

 

 

§  GŁĘBOKOŚĆ FUNDAMENTU  ……….  pod ogrodzenie z cegły powinien być odpowiednio głęboki w zależności od strefy przemarzania gruntu 60-140 cm.

 

§  SZEROKOŚĆ FUNDAMENTU ………ma być dostosowana do szerokości muru z cegły;  przyjmuje się, że powinna być taka sama jak muru.

 

§  ZBROJENIE ……….fundament powinien być zazbrojony prętami, co zapobiegnie pękaniu muru.

 

§  IZOLACJA ……..przed ułożeniem pierwszej warstwy cegły wykonuje się hydroizolację, żeby zabezpieczyć cegłę przed wilgocią pochodzącą z gruntu i późniejszą erozją muru.

 

§  ZAPRAWY DO MUROWANIA ……….do stawiania murków z cegły należy stosować odpowiednie gotowe zaprawy do murowania klinkieru, stosowanie innych zapraw może doprowadzić do wykwitów.

 

§  ZASADA TRZECH PALET ……….przy pracach murarskich należy mieszać cegły z różnych palet, zatrze to różnice między różnymi partiami i w efekcie będą one niezauważalne.

 

§  WARUNKI ATMOSFERYCZNE ………   murowanie oraz fugowanie cegły przeprowadzać w odpowiedniej temperaturze 5-25°C oraz przy braku opadów. 

 

 

 STREFY PRZEMARZANIA Powierzchnia Polski jest podzielona na 4 strefy przemarzania.

I strefa (zachodnia część  Polski)  -głębokość przemarzania: 0,8 m,

II strefa  (centralna część Polski) – głębokość przemarzania: 1 m,

 III strefa  (północno-wschodnia część Polski i kraniec południowy) –  głębokość przemarzania: 1,2 m,

IV strefa  ( północno-wschodni kraniec Polski) – głębokość przemarzania: 1,4 m.

 Fundament ogrodzenia zawsze musi być postawiony  poniżej głębokości przemarzania. Wyjątkiem jest

usadowienie murku w gruntach niewysadzinowych, wówczas wystarczająca głębokość to 0,6 m.