Układanie kostki Brukowej. Jak przygotować teren pod kostkę brukową

Przygotowanie terenu pod kostkę brukowa to bardzo ważna sprawa.Często inwestorzy i wykonawcy chcąc zaoszczędzić na podsypce,  zamiast klińca (tłucznia) bazaltowego używają otoczaka lub pospuły, czyli nie płukanego żwiru. Materiały te mają okrągły kształt,  co uniemożliwia ich właściwe zagęszczenie. Mówiąc wprost –  kostka po prostu usiądzie pod ciężarem samochodu.

 

 

Jak powinna wyglądać prawidłowo wykonana podsypka? 

Najpierw dajemy minimum 30 cm klińca bazaltowego lub granitowego.Kliniec należy zagęszczać zagęszczarką około 200 kg.

Na to wysypujemy miałek bazaltowy  – warstwa o grubości od 3 do 5 cm.

Zbyt gruba warstwa miałku nie jest zalecana.

Miałku nie zagęszczamy, tylko go równo plantujemy,układamy kostkę i zagęszczamy ponownie.